Compania Bas-Audit funcționează de peste 20 de ani. S-au impus ca un partener de încredere și responsabil. Specialiștii noștri cu înaltă calificare au propriile lor metode eficiente, bază de cunoștințe acumulată. Pe toată durata de funcționare a sistemului nostru, nu a existat nicio responsabilitate.

Serviciile de audit sunt utilizate atât de organizații și întreprinderi, cât și de antreprenorii privați. Abordăm fiecare client individual, concentrându-ne pe specificul afacerii sale. Eficiența maximă și costul accesibil al serviciilor noastre de audit sunt obținute prin formarea de relații de încredere cu clientul și prin mulți ani de experiență a angajaților noștri. Prețurile pentru serviciile de audit sunt calculate individual pentru fiecare client și depind de nivelul de complexitate al lucrării efectuate.

De ce este necesar un audit?
Un audit vă permite să identificați erorile și neajunsurile în activitățile unei întreprinderi sau organizații, pentru a reduce riscul unui conflict cu autoritățile fiscale. Specialiștii companiei noastre efectuează audituri ale întreprinderilor folosind propriile metode eficiente în conformitate cu standardele interne dezvoltate. La finalizare, clientului i se emite un raport și un raport de auditor, care indică principalele probleme, erori și oferă recomandări detaliate pentru corectarea acestora.

Cum audităm situațiile financiare?
Un audit al contabilității și raportării este un audit independent, al cărui scop este identificarea gradului de fiabilitate a documentației de raportare a unei entități economice.

Compania „Bas-Audit” la nivel profesional efectuează un audit al situațiilor financiare ale întreprinderilor și organizațiilor de diferite dimensiuni. În timpul activității noastre, obținem dovezi suficiente și relevante pentru a ne permite să tragem cu încredere concluzii cu privire la:

• conformitatea contabilității entității economice cu documentele și cerințele actelor normative care reglementează procedura de ținere a evidenței contabile și de întocmire a situațiilor financiare în Republica Moldova;
• conformitatea situatiilor financiare ale unei entitati economice cu informatiile pe care organizatia de audit le detine asupra activitatilor unei entitati economice.

Garantam ca auditul unei intreprinderi, firme si organizatii va fi realizat cu profesionalism, tinand cont de legislatia in vigoare si standardele etice. După finalizarea auditului situațiilor financiare, clientului i se emite un raport de audit.