La data de 1 ianuarie 2018 și-a început activitatea primul parc IT în Republica Moldova (Hotărîrea Guvernului nr. 1144 din 20.12.2017), o platformă creată de Guvern pentru stimularea investițiilor și dezvoltarea afacerilor IT, cercetare, dezvoltare și inovare digitală.

„Moldova IT Park” oferă un șir de avantaje și stimulente rezidenților săi:

Model de impozitare simplificată (impozit unic de 7%)
Regimul de operare virtual (rezidenții activează în propriile oficii în orice localitate din Moldova)
Lista extinsă de activități IT și activități conexe eligibile (dezvoltare software, servicii IT, grafică și design digital, cercetare și dezvoltare, proiecte educaționale)
Interacțiune simplificată cu autoritățile publice
Posibilități de a atrage specialiști străini pe perioada îndelungată prin „IT visa”
Termenul de funcționare a Parcului este de 10 ani, timp în care se prognozează a fi atrase companii IT, care să desfășoare în calitate de activități de bază activitățile menționate la art. 8 din Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.

Moldova IT park este gestionat de către autoritatea administrativă – Administraţia Parcului. Administraţia parcului are statut de persoană juridică ce activează pe principii de autofinanţare. Administraţia este condusă de un administrator, desemnat în funcţie de către Guvern, la propunerea Ministerului Economiei şi Infrastructurii, pe un termen de 5 ani. Administrația convoacă Adunarea rezidenţilor Parcului pentru coordonarea și aprobarea chestiunilor privind administrarea Parcului.

Activitățile rezidenților sunt supuse verificării anuale obligatorii

indicatorii necesari pentru atingerea si mentinerea statusului

rezident al parcului tehnologic al informației, partea (1) al art. 18 din Legea nr.

77/2016 privind parcurile pentru tehnologia informației.

Auditorii Societății „Bas-Audit” efectuează anual verificări ale activităților parcului din momentul în care a fost luată decizia administrației „MOLDOVA IT PARK” de aprobare a indicatorilor pentru auditul anual al activităților Parennovka.

Costul se calculează individual pentru fiecare întreprindere.

La data de 1 ianuarie 2018 și-a început activitatea primul parc IT în Republica Moldova (Hotărîrea Guvernului nr. 1144 din 20.12.2017), o platformă creată de Guvern pentru stimularea investițiilor și dezvoltarea afacerilor IT, cercetare, dezvoltare și inovare digitală.

„Moldova IT Park” oferă un șir de avantaje și stimulente rezidenților săi:

  • Model de impozitare simplificată (impozit unic de 7%)
  • Regimul de operare virtual (rezidenții activează în propriile oficii în orice localitate din Moldova)
  • Lista extinsă de activități IT și activități conexe eligibile (dezvoltare software, servicii IT, grafică și design digital, cercetare și dezvoltare, proiecte educaționale)
  • Interacțiune simplificată cu autoritățile publice
  • Posibilități de a atrage specialiști străini pe perioada îndelungată prin „IT visa”

Termenul de funcționare a Parcului este de 10 ani, timp în care se prognozează a fi atrase companii IT, care să desfășoare în calitate de activități de bază activitățile menționate la art. 8 din Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.

Moldova IT park este gestionat de către autoritatea administrativă – Administraţia Parcului. Administraţia parcului are statut de persoană juridică ce activează pe principii de autofinanţare. Administraţia este condusă de un administrator, desemnat în funcţie de către Guvern, la propunerea Ministerului Economiei şi Infrastructurii, pe un termen de 5 ani. Administrația convoacă Adunarea rezidenţilor Parcului pentru coordonarea și aprobarea chestiunilor privind administrarea Parcului.