De ce este necesar auditul:

 • auditul proceselor de afaceri ale organizatiei;
 • asigurarea fiabilității tuturor tipurilor de raportare (contabil, financiar, fiscal);
 • confirmarea situatiilor financiare interimare;
 • furnizarea acționarilor de informații fiabile și transparente;
 • atragerea de noi investitori;
 • selectarea sistemului optim de impozitare;
 • schimbarea funcționarilor;
 • cumpărarea sau vânzarea unei firme;
 • fuziunea sau achizitia de societati comerciale;
 • cautarea investitorilor;
 • respectarea cerințelor legislației și a documentelor de reglementare interne.
 • Verificarea anuală a locuitorilor parcului IT (conform legii nr. 77)

Nu fiecare manager înțelege ce este un audit și de ce este necesar. Cineva crede că este suficient ca reprezentanții serviciului fiscal să efectueze diverse tipuri de verificări. Și cineva crede că după organele fiscale, auditorii nu au ce face la întreprindere.

Nu e ca asta. Un audit al unei întreprinderi este o revizuire de către experti independente a situațiilor financiare sau contabile. Scopul unei astfel de verificări este de a verifica faptul că toată documentația organizației este în perfectă ordine sau invers, de a identifica erorile și de a le corecta în timp util.

Efectuarea unui audit este un eveniment extrem de profitabil. După ce a cheltuit fonduri pentru un audit, compania are în schimb posibilitatea de a reduce semnificativ pierderile financiare (amenzi, lipsuri identificate, activități frauduloase etc.).

În Bas-Audit SRL, puteți comanda un serviciu de audit unic pentru o întreprindere sau puteți încheia un acord de cooperare permanentă.

Tipuri de audit

Verificările de audit sunt împărțite în:

audit general;
audit fiscal;

Auditul general, la rândul său, este împărțit în obligatoriu și de inițiativă. Auditul obligatoriu este prescris la nivel legislativ, iar companiile mijlocii și mari, entitățile de interes public și alte entități sunt supuse acestei proceduri în conformitate cu cerințele legislației în vigoare.

Și efectuarea unui audit de inițiativă poate avea loc numai la solicitarea proprietarului companiei sau a conducerii întreprinderii. După ce a trecut printr-o procedură similară și a primit un raport al auditorului, proprietarul organizației poate fi sigur că toate raportările sunt făcute corect și că nu are de ce să se teamă în timpul unui audit fiscal planificat sau neașteptat.

Funcții de audit

Auditurile sunt efectuate în principal de firme specializate, ale căror atribuții includ nu numai verificarea fiabilității activităților întreprinderii în domeniul finanțelor, dar și furnizarea managerului de recomandări care pot fi urmate pentru creșterea eficienței companiei.

În general, auditul îndeplinește simultan următoarele funcții:

Analitic – o identificare amănunțită a fiabilității documentației privind activitățile financiare ale companiei.
Expert – o verificare completă a organizației. Reconcilierea documentelor cu starea de fapt.
Productie – introducerea de inovatii in intreprindere in materie de contabilitate.
Consultanță – consultanță de specialitate în probleme de impozitare.
La finalizarea auditului, un raport de audit este emis clientului de audit. Un astfel de document conține toate rezultatele verificării, precum și o descriere a încălcărilor constatate (dacă există) și recomandări pentru corectarea acestora.

Raportul auditorului trebuie atasat la evidenta contabila. Compania de audit și consultanță Bas-Audit SRL poate acționa ca expert independent pentru compania dumneavoastră. Specialistii acestei organizatii au experienta in desfasurarea unor astfel de evenimente si toate cunostintele necesare pentru aceasta.